Category: Αυτοδιοίκηση

Κοινή δήλωση Περιφερειακών Συμβούλων για τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Κοινή δήλωση Περιφερειακών Συμβούλων για τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Την τελευταία τετραετία, η μεγάλη πλειοψηφία των διοικήσεων του Α’ και Β’ βαθμού της αυτοδιοίκησης, σε πλήρη συντονισμό και σύμπλευση με την κυβέρνηση της ΝΔ, έχει προωθήσει μια πολιτική

  • που προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανταποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών, τα χαράτσια στους πολίτες, τον εντεινόμενο αποκλεισμό από κοινωνικές υπηρεσίες
  • που καταστρέφει το περιβάλλον και το παραδίδει στους μεγαλοεπιχειρηματίες και στα ιδιωτικά συμφέροντα με τις κάθε είδους αναπλάσεις, την ακραιφνή τουριστικοποίηση, την υποστήριξη έργων με καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • που αποδέχεται αδιαμαρτύρητα και υποστηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές για την αντιπεριβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων, για την κατάρρευση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, για την εγκληματική υποστελέχωση των υπηρεσιών, που έχει οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους και χιλιάδες τραυματισμούς εργαζομένων
  • που υποστηρίζει την αντιδημοκρατική και πραξικοπηματική λειτουργία δήμων και περιφερειών μέσα από τις ρυθμίσεις των νόμων Θεοδωρικάκου για τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής
  • που κατασπαταλά δημόσιο χρήμα, με αδιαφανείς διαδικασίες, για να ευνοούνται οι κάθε είδους «ημέτεροι».

Read More

Η … «συμμόρφωση» της τροπολογίας Βορίδη για τις Οικονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Ποιότητας Ζωής είναι προσβολή στη νοημοσύνη μας.

Η … «συμμόρφωση» της τροπολογίας Βορίδη για τις Οικονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Ποιότητας Ζωής είναι προσβολή στη νοημοσύνη μας.

Πλατιά συμμαχία των δυνάμεων της αριστεράς για να ανακοπεί η νεοφιλελεύθερη επέλαση στην αυτοδιοίκηση.

Το 2019, με μία από τις πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έγινε ένα τεράστιο πραξικόπημα στη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών. Για να αντιμετωπιστεί ο δήθεν κίνδυνος ακυβερνησίας των ΟΤΑ, τροποποιήθηκε, πριν καν εγκατασταθούν οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές που προέκυψαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, η σύσταση των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των δήμων και των Οικονομικών Επιτροπών των Περιφερειών, ενώ, ήδη από τότε και, σταδιακά, ολοένα και περισσότερο, μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από τα δημοκρατικά εκλεγμένα συμβούλια στις επιτροπές αυτές.

Ως προς τη σύσταση των Επιτροπών, οι ρυθμίσεις αυτές, που έγιναν γνωστές ως «νόμοι Θεοδωρικάκου», προέβλεπαν αφενός την μείωση των μελών τους και, αφ’ ετέρου, την εκλογή τους με τρόπο ώστε πλειοψηφία σε αυτές να αποτελεί πάντα η διοικούσα παράταξη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των εκλογών. Η εξασφάλιση αυτή προέκυψε με την πρόβλεψη ότι, με διάφορους τρόπους, ανεξαρτήτως εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών, η διοικούσα παράταξη θα έχει πάντα στις επιτροπές τόσα μέλη όσα απαιτούνται για να πλειοψηφεί.  Έτσι, προέκυψε το «παράδοξο», όργανα με σημαντικές αποφασιστικές αρμοδιότητες, να εκλέγονται με μία διαδικασία που νοθεύει ουσιαστικά το αποτέλεσμα των εκλογών και παραβιάζει την ψήφο και τη βούληση των πολιτών. Επειδή όμως φάνηκε ότι η «απλή» συγκρότηση των Επιτροπών με αντιδημοκρατικό τρόπο δεν αρκούσε για την διαχείριση των δήμων και των περιφερειών με τους όρους που επιθυμούσε η κυβέρνηση και οι προσκείμενοι σε αυτήν δήμαρχοι και περιφερειάρχες, μεταφέρθηκε ένα τεράστιο εύρος πολύ σημαντικών αρμοδιοτήτων στις επιτροπές, με αποτέλεσμα αυτές να αποφασίζουν για το σύνολο σχεδόν των κρίσιμων ζητημάτων και τα δημοκρατικά εκλεγμένα συμβούλια να καταστούν διακοσμητικά όργανα, αποψιλωμένα από αρμοδιότητες.

Η πλειοψηφία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αντιτάχθηκε σε αυτήν την εξέλιξη ήδη από την αρχή, καταγγέλλοντας ως αντιδημοκρατικούς και πραξικοπηματικούς τους νόμους Θεοδωρικάκου που ακύρωναν επί της ουσίας τη βούληση των πολιτών. Μετά από χρόνια και προς το τέλος της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων, εκδόθηκε τον Δεκέμβριο η υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αποτελεί κόλαφο για τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση:

«(Ο νόμος Θεοδωρικάκου), αφ’ ενός μετέβαλε τον τρόπο συγκροτήσεως της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι σε αυτές η πλειοψηφία θα ανήκει στην παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος, αφ’ ετέρου προέβη σε μεταφορά αρμοδιοτήτων το μεν προς την Οικονομική Επιτροπή, προς την οποία μεταβιβάσθηκαν αποφασιστικές αρμοδιότητες σημαντικού οικονομικού αντικειμένου, το δε προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες μέχρι τότε ανήκαν στο άμεσα εκλεγόμενο συλλογικό όργανο διοίκησης των δήμων, το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο, έχει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο. Σε αυτό δε το συλλογικό όργανο η παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος ενδέχεται να μην έχει την πλειοψηφία, λόγω της συγκροτήσεώς του με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής. Συνεπώς, ο νομοθέτης απέβλεψε στη μεταφορά ορισμένων εκ των εξ ορισμού σημαντικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου σε άλλα έμμεσα συλλογικά όργανα του Δήμου, με παράλληλη μεταβολή του τρόπου συγκροτήσεως των τελευταίων, προκειμένου να εξασφαλίσει σε αυτά την πλειοψηφία της παρατάξεως με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος. Υπό τα δεδομένα αυτά, οι ρυθμίσεις αυτές συνέχονται μεταξύ τους ως ενιαίο σύνολο, αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό και επεμβαίνουν τόσο στη συγκρότηση των έμμεσων αυτών συλλογικών οργάνων του Δήμου όσο και στη λειτουργία, υπό τη συγκρότηση αυτή, των ανωτέρω οργάνων κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτά νέων, σημαντικού χαρακτήρα, αρμοδιοτήτων. Με τη νομοθετική αυτή μεταβολή, η οποία έλαβε χώρα αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο είχαν ήδη εξαχθεί τα εκλογικά αποτελέσματα, μεταβλήθηκε εκ των υστέρων το πλαίσιο ασκήσεως του κατοχυρούμενου στο Σύνταγμα δικαιώματος εκλογής των αρχών των Ο.Τ.Α..

Για τους λόγους αυτούς, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 1), 52 και 102 (παρ. 2) του Συντάγματος».

Ως προς τη λειτουργία των Επιτροπών μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, αυτή είναι σαφής:

«Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες, κατά τη βούληση του νομοθέτη, συνέχονται μεταξύ τους ως ενιαίο σύνολο και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αυτοτελώς, πρέπει να παραμερισθούν στο σύνολό τους ως αντισυνταγματικές και να εφαρμοσθούν κατά τη συγκρότηση των εν λόγω δημοτικών επιτροπών οι προϋφιστάμενες αυτών διατάξεις».

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφαση αυτή, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι ΟΤΑ, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: οι επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν εκ νέου, με βάση τις διατάξεις του Κλεισθένη, που ίσχυαν πριν τους «νόμους Θεοδωρικάκου», δηλαδή με περισσότερα μέλη και χωρίς την ενίσχυση της διοικούσας παράταξης και την εκ του νόμου εξασφάλιση της πλειοψηφίας της. Προχωρά δε και ένα βήμα παραπάνω, κρίνοντας ότι η απόφαση θα έχει ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2022. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η συγκρότηση των επιτροπών, από την 1η Δεκεμβρίου θεωρείται μη νόμιμη και συνεπώς οι αποφάσεις των οργάνων αυτών είναι ακυρωτέες, καθώς έχουν ληφθεί από όργανο που δεν έχει νόμιμη σύνθεση. Αντίστοιχα, μη νόμιμες και ακυρωτέες είναι οι αποφάσεις των οργάνων αυτών διότι έχουν ληφθεί επί ζητημάτων που δεν εντάσσονταν στις αρμοδιότητές τους με βάση τον Κλεισθένη. Επομένως, ήδη από την 1η Δεκεμβρίου, οι αποφάσεις των επιτροπών και, κατ’ επέκταση, η λειτουργία των δήμων και των περιφερειών είναι στον αέρα.

Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής και μετά από αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης διά του Υπουργού Εσωτερικών, Μ. Βορίδη, ότι η κυβέρνηση «σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις» και θα εφαρμοσθούν τα οριζόμενα στην απόφαση του ΣτΕ μέσω νέας νομοθετικής ρύθμισης που θα κατατεθεί υπό τη μορφή της τροπολογίας στη Βουλή, η πολυαναμενόμενη τροπολογία Βορίδη κατατέθηκε στις 17 Ιανουαρίου. Φυσικά, καμία τροπολογία δεν χρειαζόταν, αφού η απόφαση είχε ήδη δώσει την απαιτούμενη λύση, δηλαδή την εφαρμογή των διατάξεων του Κλεισθένη, χωρίς καμία νέα νομοθετική πρωτοβουλία.

Η τροπολογία Βορίδη, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κοροϊδία, προσβολή της νοημοσύνης αιρετών και πολιτών, με την οποία επιστρέφουν μεν κάποιες από τις αφαιρεθείσες αρμοδιότητες στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια (και μάλιστα όχι όλες), ωστόσο τίποτα απολύτως δεν αλλάζει στη συγκρότηση των επιτροπών. Έτσι, οι επιτροπές θα παραμείνουν ως έχουν, με μοναδική αλλαγή ότι η θητεία τους γίνεται ετήσια από διετής και μάλιστα θα αλλάξει από την 1-1-2024, δηλαδή όταν θα έχουν εγκατασταθεί οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές που θα προκύψουν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Με την τροπολογία αυτή, ο υπουργός καλεί τη βουλή να νομοθετήσει αντισυνταγματικές διατάξεις (που έχουν ήδη κριθεί ως τέτοιες από το ακυρωτικό δικαστήριο) και αρνείται ρητά να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ, παρότι καλά γνωρίζει ότι η συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις αποτελεί ρητή υποχρέωση της διοίκησης. Ίσως είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία που, με τόσο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, η διοίκηση, και μάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο, παραβιάζει τόσο κατάφωρα και με τόσο προφανή τρόπο το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις.

Η τροπολογία Βορίδη αντανακλά την πολιτική λογική μίας κυβέρνησης, η οποία έχει ως βασική γραμμή τον αυταρχισμό και την κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατίας. Και, προφανώς, μία κυβέρνηση που δεν διστάζει να επενδύει συνεχώς και με κάθε τρόπο στην καταστολή, να λειτουργεί με όρους διαρκούς εκτροπής, να στήνει εκτεταμένα δίκτυα υποκλοπών που παρακολουθούν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, ακόμα και τον Α-ΓΕΕΘΑ, που, παρά τις αποκαλύψεις συνεχίζει ακάθεκτη στην ίδια πορεία, που επιχειρεί – η ίδια ή μέσω «αντιπροσώπων» – να φιμώσει ακόμα και Ανεξάρτητες Αρχές απειλώντας με ποινικές διώξεις, δεν θα δίσταζε να λειτουργήσει με τον τρόπο αυτόν. Πέρα από όλα τα άλλα, η ψήφιση και εφαρμογή της τροπολογίας αυτής αφήνει έκθετη την αυτοδιοίκηση και τις αποφάσεις των οργάνων της, δεδομένου ότι παραμένει ορθάνοιχτη η οδός της ακύρωσης των αποφάσεων των επιτροπών, αφού αυτές θα συνεχίζουν να λαμβάνονται από όργανα με μη νόμιμη συγκρότηση.

Η επιμονή σε αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις δεν είναι τυχαία, ούτε οφείλεται στον υποτιθέμενο κίνδυνο ακυβερνησίας των ΟΤΑ. Είναι συνειδητή επιλογή, ώστε να καθίσταται από δύσκολος έως αδύνατος ο έλεγχος των παρατάξεων της διοίκησης από την αντιπολίτευση. Οδηγεί και διευκολύνει την εφαρμογή μίας πολιτικής που επιβάλει την νεοφιλελεύθερη επέλαση στους δήμους και τις περιφέρειες, η οποία καταλήγει στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών δήμων και περιφερειών, στην μετατόπιση του βάρους στους πολίτες με κάθε λογής χαράτσια, στην αντιπεριβαλλοντική πολιτική. Καταλήγει εν τέλει σε μία αυτοδιοίκηση που είναι μονίμως και απολύτως απούσα από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας που ωθείται στη φτωχοποίηση για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα επιχειρηματιών, εργολάβων και κάθε λογής «ημετέρων» της κυβέρνησης και των διοικήσεων δήμων και περιφερειών. Επιπλέον, οδηγεί σε μία λειτουργία πλήρως αδιαφανή και ανεξέλεγκτη, όπου, σχεδόν καθημερινά, τίθενται ζητήματα κατασπατάλησης τεράστιων πόρων, με – τουλάχιστον – αμφιλεγόμενους όρους, για την εξυπηρέτηση κάθε λογής συμφερόντων.

Η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα οι παρατάξεις της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση πρέπει να αντισταθούν και να υψώσουν ανάστημα σε αυτή την άνευ προηγουμένου μεθόδευση.

Να απορρίψουν και να καταδικάσουν την τροπολογία Βορίδη, αλλά και να πιέσουν για την καταψήφισή της. Επιπλέον, είτε ψηφιστεί είτε όχι η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση, θα πρέπει από κοινού να ζητήσουν την εκ νέου συγκρότηση των επιτροπών με βάση τις διατάξεις του Κλεισθένη.

Η τροπολογία Βορίδη δείχνει για μια ακόμα φορά τις προθέσεις της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση. Μια αυτοδιοίκηση που, με τον τρόπο εκλογής των συμβουλίων μέσω του νέου νόμου Βορίδη, θα αποκλείει τις πολιτικές εκφράσεις της αριστεράς και τη φωνή των κινημάτων από τα συμβούλια, θα διαμορφώνει συλλογικά όργανα υπό τον απόλυτο κυβερνητικό έλεγχο, για να εφαρμοστούν πολιτικές εξαθλίωσης των πολιτών, με την αυτοδιοίκηση συνένοχο και συμμέτοχο. Μια αυτοδιοίκηση που θα δέχεται αδιαμαρτύρητα τον συνεχή περιορισμό των πόρων της, την οριστική κλοπή των παρακρατηθέντων, τον διαρκή περιορισμό των ΚΑΠ και θα στρέφεται στα χαράτσια σε βάρος των πολιτών και τη διαρκή ιδιωτικοποίηση. Μια αυτοδιοίκηση που θα προωθεί απαρέγκλιτα τις αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές και την παράδοση του περιβάλλοντος βορά στα σχέδια των επιχειρηματιών και των μεγάλων συμφερόντων.

Σε αυτή την πολιτική δεν μπορούν να βάλουν φραγμό δυνάμεις που έχουν υπηρετήσει και εξακολουθούν να υπηρετούν την ίδια πολιτική, που, ως διοίκηση αλλά και ακόμα και ως αντιπολίτευση, έχουν συμπράξει στις κάθε είδους νεοφιλελεύθερες επιλογές των προσκείμενων στη ΝΔ διοικήσεων δήμων και περιφερειών. Δυνάμεις που έχουν σπεύσει να δεσμευθούν ότι δεν τίθεται θέμα επαναφοράς της έστω και κουτσουρεμένης απλής αναλογικής του Κλεισθένη.

Για την αριστερά στην αυτοδιοίκηση, τίθενται ιστορικές ευθύνες. Ή θα συνεργαστεί στις κινηματικές και πολιτικές μάχες στα συμβούλια, αλλά και στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ή, με τη στάση της, θα επιτρέψει την αποκρυστάλλωση ενός αντιδραστικού, ασφυκτικού συσχετισμού την επαύριο των εκλογών. Ή θα ενισχύσει τη δυνατότητα να εκφράζεται στην αυτοδιοίκηση η φωνή των κινημάτων και τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, ή, επικαλούμενη διαφωνίες που δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά, άμεσα προβλήματα των πολιτών, θα συνεχίσει στο δρόμο της πολυδιάσπασης.

Η εμπειρία μίας σχεδόν τετραετίας στα συμβούλια του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, έχει δείξει ότι, στην πράξη, οι παρατάξεις της αριστεράς έχουν κρατήσει κοινή στάση και έχουν πάρει κοινές πρωτοβουλίες στο σύνολο σχεδόν των κρίσιμων ζητημάτων. Η στάση αυτή είναι η επαρκής βάση για να επιτευχθούν πλατιές συνεργασίες, ώστε να χτιστούν οι απαραίτητες ισχυρές, κινηματικές αντιπολιτεύσεις.

της Μαριάνας Τσίχλη, Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής, επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ»

Αντισυνταγματικές οι καλπονοθευτικές διατάξεις των νόμων Θεοδωρικάκου για την τεχνητή πλειοψηφία Δημάρχου στις επιτροπές των δήμων

Αντισυνταγματικές οι καλπονοθευτικές διατάξεις των νόμων Θεοδωρικάκου για την τεχνητή πλειοψηφία Δημάρχου στις επιτροπές των δήμων

Να ξηλωθεί ολόκληρη η αντιδημοκρατική νομοθεσία στην αυτοδιοίκηση και παντού!

Με την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 του τότε Υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου, με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το μέρος που καταλαμβάνουν τη δημοτική περίοδο που διανύεται μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019. Read More

Με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής καταγγέλλει τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις

Με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής καταγγέλλει τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις

Η αντιδημοκρατική εκτροπή και η συγκάλυψη δεν θα περάσει

Η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ήταν ένα ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση της εκτροπής. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες της παράταξης Πατούλη και του γνωστού ακροδεξιού δεκανικιού του, Τζήμερου,  να μην τεθεί καν σε συζήτηση ψήφισμα για την καταδίκη των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων– στα πρότυπα της διαχείρισης Μπακογιάννη στο δήμο Αθηναίων, η κατεύθυνση της απόκρυψης δεν πέρασε.

Το ζήτημα όχι απλώς συζητήθηκε, αλλά το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εκδώσει ψήφισμα καταγγελίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του σκανδάλου των υποκλοπών. Read More

Κοινή ανακοίνωση περιφερειακών και δημοτικών κινήσεων

Κοινή ανακοίνωση περιφερειακών και δημοτικών κινήσεων

Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!

ΑΜΕΣΗ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΛΑΠΙΕΡΗ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Καταγγέλλουμε το όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής στις διαδηλώσεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές και συμπαράστασης στο αίτημα του απεργού πείνας Γ. Μιχαηλίδη για υφ’ όρων απόλυση, ενάντια στην εκδικητική συνέχιση της φυλάκισης του. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη πως η κρατική καταστολή και η αυταρχική κυβερνητική πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης πάνε χέρι – χέρι.

Οι εικόνες της άγριας επίθεσης στη διαδήλωση, του ξύλου ακόμα και σε διαδηλωτή που ήταν δεμένος πισθάγκωνα κατά την προσαγωγή του, της ρίψης δακρυγόνων σε διαδηλωτή που κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο, των προσαγωγών και των συλλήψεων στο σωρό, δείχνουν το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης.

Δείχνουν για μια ακόμα φορά ότι η στρατηγική της ΝΔ είναι ο αυταρχισμός και η καταστολή σε όσες και όσους αγωνίζονται, η προσπάθεια να τσακιστούν οι αντιστάσεις του λαού και της νεολαίας απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και των προκατόχων της που διαλύει τη ζωή και την υγεία του λαού, καταστρέφει το περιβάλλον, επιτίθεται στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες.

Δείχνουν πως μόνη τους διέξοδος για να αποτραπεί η αγωνιστική έκφραση της λαϊκής οργής που γεννά η πολιτική τους είναι η καλλιέργεια του φόβου.  Γι’ αυτό και το όργιο βίας στη διαδήλωση κατέληξε σε δεκάδες προσαγωγές και συνολικά 4 συλλήψεις.
Ένας από τους αναίτια συλληφθέντες της χθεσινής διαδήλωσης είναι ο συναγωνιστής μας Σωτήρης Λαπιέρης, δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, επικεφαλής της παράταξης ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΝΑΝΤΙΑ, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη όπου εργάζεται επί χρόνια. Βρίσκεται αντιμέτωπος με αδιανόητες κατηγορίες (απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικού, παράβαση του νόμου περί όπλων, διατάραξη κοινής ειρήνης, αντίσταση κατά της αρχής). Η σύλληψη του Σωτήρη Λαπιέρη και η κατασκευή κατηγοριών σε βάρος του αποτελεί μια ακόμα σκευωρία που στήνεται κατ’ εντολή της κυβέρνησης, με την σύμπραξη των δικαστικών αρχών. Στόχος τους είναι η τρομοκράτηση και η ομηρία των αγωνιστών και των αγωνιστριών, η προσπάθεια να αποτρέψουν την εκδήλωση της λαϊκής οργής απέναντι στην πολιτική τους.

Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν υποχωρούμε.

Θα συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα απέναντι στον αυταρχισμό και την καταστολή, για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας. Απαιτούμε την άμεση αθώωση του Σωτήρη Λαπιέρη και όλων των συλληφθέντων.

Η συλλογή υπογραφών δημοτικών και περιφερειακών κινήσεων συνεχίζεται

Υπογράψτε στην ακόλουθη φόρμα ΕΔΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Ανυπότακτη Αττική

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική / Ανταρσία σε κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην Κεντρική Μακεδονία

Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά.

Αντίσταση πολιτών Δυτικής Ελλάδας

Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ

Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο

Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα

Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία

Ελεύθερη Στερεά

Ξαστεριά – Ανατροπή για την Κρήτη

Περιφερειακή παράταξη Βορείου Αιγαίου «Ο Άλλος Δρόμος»

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Χαλάνδρι ΕΝΑΝΤΙΑ

Κίνηση πολιτών Νίκαιας Ρέντη "Κόντρα στο Ρεύμα"

Αγωνιστική Δημοτική Κίνηση Μεγάρων – Νέας Περάμου

Ανταρσία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και της Αντίστασης

Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/ Ανταρσία σε κυβέρνηση – ΕΕ – κεφάλαιο

Αντίσταση και Ανατροπή – Βριλήσσια

Ανυπόταχτες Γειτονιές Δάφνης Υμηττού

Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση Καλλιθέας "Μια Πόλη στο Δρόμο"

Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα

Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας.

Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ασυμβίβαστο Ίλιον

Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού – Αργυρούπολης

Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου

Δύναμη Αλλαγής, Άγιος Δημήτριος

ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΝΟΥ Αντικαπιταλιστική Κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολης

Εκτός Σχεδίου – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ζωγράφου – Ανυπότακτη Πόλη

ΜΑριδα Δάφνης Υμηττού

Μαχόμενη Ηλιούπολη, αριστερή ανατρεπτική κίνηση

Μέτωπο Ανατροπής για την Αθήνα

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ- Αριστερή παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Δήμου Πετρούπολης

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση

Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή

Ανυπότακτη Κίνηση στα Χωριά και την Πόλη της Πρέβεζας

Ανυπότακτη Πολιτεία Δήμου Πατρέων

Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα

Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου Δελφών, "ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ"

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα

Μέτωπο Ρήξης Ανατροπής, Δήμος Θερμης

Παρέμβαση πολιτών για τη Λαμία

Πόλη Ανάποδα – Δύναμη Ανατροπής στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (Άρτα)

Με κοινή ανακοίνωσή τους 39 Περιφερειακοί Σύμβουλοι καταγγέλλουν αντιδημοκρατική εκτροπή, χυδαιότητα και μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό των πολιτών της Αττικής. Αυτή είναι η διοίκηση Πατούλη

Με κοινή ανακοίνωσή τους 39 Περιφερειακοί Σύμβουλοι καταγγέλλουν αντιδημοκρατική εκτροπή, χυδαιότητα και μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό των πολιτών της Αττικής. Αυτή είναι η διοίκηση Πατούλη

Η πρώτη υβριδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής απέδειξε και στον πλέον καλοπροαίρετο ότι οι επικλήσεις στην προστασία από την πανδημία του κορονοϊού δεν είναι τίποτε άλλο παρά φθηνή δικαιολογία για να νομιμοποιηθεί μία πολιτική που εξωθεί τους πολίτες της Αττικής από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Απέδειξε ότι κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός ότι ήταν η διοίκηση Πατούλη που, μετά την κατάργηση δια νόμου των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων παρενέβη για να τεθεί ξανά σε ισχύ αυτή η δυνατότητα και μάλιστα χωρίς κανένα περιορισμό.
Ο στόχος τους είναι διπλός: από τη μία να κατασκευάζουν επίπλαστες πλειοψηφίες, χωρίς παρουσία των συμβούλων της διοίκησης και των δεκανικιών της, από την άλλη να μη δίνουν κανένα περιθώριο πραγματικής συμμετοχής στις συνεδριάσεις στους φορείς, τις συλλογικότητες και τους πολίτες της Αττικής.
Στην πρώτη υβριδική συνεδρίαση, ούτε ένας σύμβουλος της διοικούσας παράταξης και των συμμάχων της δεν έκανε τον κόπο να εμφανιστεί, ενώ μετέτρεψαν τη συνεδρίαση σε τσίρκο με διαρκείς ύβρεις και προσβολές στην αντιπολίτευση, φυσικά εξ αποστάσεως.
Η στάση της διοίκησης οδήγησε στην αποχώρηση όλης της αντιπολίτευσης. Μετά από αυτά τα γεγονότα εκδόθηκε η ακόλουθη κοινή ανακοίνωση 39 Περιφερειακών Συμβούλων:

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Διοίκηση Πατούλη βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία.

Παρωδία η πρώτη μεικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ύβρεις και χυδαιότητες της Διοίκησης και των ακροδεξιών δεκανικιών της.

Αποχώρησε η Δημοκρατική Αντιπολίτευση.

Σε μέσο αποφυγής του διαλόγου και της κριτικής και ουσιαστικά εκφυλισμού του θεσμού του Περιφερειακού Συμβουλίου και της τοπικής Δημοκρατίας μετατρέπει η Διοίκηση Πατούλη τις νέες διατάξεις για τον τρόπο συνεδρίασης των Περιφερειακών Συμβουλίων, που ψηφίστηκαν με τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βοριδη.

Στην πρώτη μεικτή (δια ζώσης κ με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η παράταξη Πατούλη και τα δεκανίκια της (παράταξη Τζήμερου, Ελληνική Αυγή και οι σύμβουλοι που έχουν συμπράξει μαζί τους) αποφάσισαν να συμμετέχουν άπαντες δια τηλεδιάσκεψης, με αποτέλεσμα να υπάρξει η εξής τραγική για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας εικόνα: η αντιπολίτευση να είναι στα έδρανα προκειμένου να συζητήσει τα θέματα και η πλειοψηφία να κρύβεται πίσω από τάμπλετ και pc με το πρόσχημα της πανδημίας!

Η αντιδημοκρατική εκτροπή σφραγίστηκε από τη χυδαιότητα και τις ύβρεις των ακροδεξιών δεκανικιών του κ. Πατούλη κατά των περιφερειακών συμβούλων της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης με την ανοχή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο ευτελισμός του θεσμού εκθέτει τη Διοίκηση Πατούλη, αποκαλύπτοντας ξανά το πώς αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση: υποχείριο της κεντρικής εξουσίας, στην υπηρεσία των συμφερόντων που προωθούν, χωρίς λογοδοσία, χωρίς κοινωνικό έλεγχο.

Με την αποχώρησή μας, σύσσωμη η Δημοκρατική Αντιπολίτευση, επιλέξαμε
να μη νομιμοποιήσουμε αυτή την καταφανώς μη νόμιμη και κατάφωρα
αντιδημοκρατική διαδικασία.

Οι Περιφερειακοί / Περιφερειακές Σύμβουλοι

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΡΕΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΖΩΗ
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΗ-ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΟΪΖΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δεν φταίει ο Πατούλης, φταίει ο κακός μας ο καιρός!

Δεν φταίει ο Πατούλης, φταίει ο κακός μας ο καιρός!

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και η διοίκηση της Περιφέρειας ξεπέρασαν κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας. Στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με αποκλειστικό θέμα την κακοκαιρία Ελπίδα, που επιβλήθηκε με αίτημα έξι παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αφού η περιφερειακή αρχή δεν είχε καν την ευθιξία να συγκαλέσει το Συμβούλιο για να εκθέσει τα πεπραγμένα της, αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ότι, όχι μόνο έχουν διαλύσει την πολιτική προστασία, όχι μόνο δεν διαθέτουν καμία ετοιμότητα και προετοιμασία, αλλά, ακόμα περισσότερο, αξιοποιούν το χιονιά για να δώσουν αμύθητα ποσά σε ιδιώτες εργολάβους και τολμούν να μεταθέτουν την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες.

Τι αποδείχθηκε για τις ενέργειες της διοίκησης Πατούλη;

Διαβάστε περισσότερα

Επερώτηση σχετικά με την προετοιμασία και τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την κακοκαιρία «Ελπίδα»

Επερώτηση σχετικά με την προετοιμασία και τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την κακοκαιρία «Ελπίδα»

Τις τελευταίες μέρες, εκτός από την τραγωδία και το χάος που βιώνουν οι πολίτες της Αττικής από την πλήρη αποτυχία του κρατικού μηχανισμού να διαχειριστεί μια μέρα χιονόπτωσης, γινόμαστε μάρτυρες μίας διαρκούς μετάθεσης ευθυνών μεταξύ Περιφέρειας και κυβέρνησης για τις ευθύνες της ανύπαρκτης διαχείρισης των επιπτώσεων της κακοκαιρίας. Παρότι, σε τελευταία ανάλυση, η ευθύνη ανάγεται στις πολιτικές επιλογές δεκαετιών που συνεχίζει και εμβαθύνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και η ο Περιφερειάρχης Αττικής, έχοντας διαλύσει τελείως τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και επενδύοντας είτε στην επικοινωνιακή διαχείριση, στην περίπτωση της Περιφέρειας, είτε στις δαπάνες μόνο για την καταστολή, την αστυνομία και τα ΜΜΕ, στην περίπτωση της κυβέρνησης, οι πράξεις και οι παραλείψεις των αρμόδιων φορέων πρέπει να αποκαλυφθούν.


Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ανυπότακτη Αττική κατέθεσε επερώτηση για την διαχείριση της κακοκαιρίας και των επιπτώσεών της. Ελπίζουμε ο Περιφερειάρχης να απαντήσει άμεσα, γιατί τα ερωτήματα δεν είναι μόνο δικά μας, αλλά συνολικά του λαού της Αττικής.


Οι πολίτες και οι ευάλωτοι στο έλεος της κακοκαιρίας και του ψύχους ενώ ο κ. Περιφερειάρχης και οι εργολάβοι μαλώνουν για το ποιος είναι υπεύθυνος!

Οι πολίτες και οι ευάλωτοι στο έλεος της κακοκαιρίας και του ψύχους ενώ ο κ. Περιφερειάρχης και οι εργολάβοι μαλώνουν για το ποιος είναι υπεύθυνος!

Για άλλη μια φορά οι πολίτες της Αττικής είναι στο ίδιο έργο θεατές! Παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, ο κρατικός μηχανισμός αλλά και η Περιφέρεια Αττικής αδυνατούν να ανταποκριθούν στα καιρικά φαινόμενα. Καιρικά φαινόμενα τα οποία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν προβλεφθεί και αναμένονταν με μεγάλη σφοδρότητα κυρίως λόγω παγετού και χιονιά.

Διαβάστε περισσότερα
22 Γενάρη: Κάλεσμα δημοτικών και περιφερειακών κινήσεων για την Μέρα Δράσης  για την Υγεία και την Αξιοπρέπεια του Λαού

22 Γενάρη: Κάλεσμα δημοτικών και περιφερειακών κινήσεων για την Μέρα Δράσης για την Υγεία και την Αξιοπρέπεια του Λαού

Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία όσον αφορά την πανδημία. Η μετάλλαξη Όμικρον που μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα αναδεικνύει με τραγικό τρόπο τη δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης που έχει δημιουργήσει ένα εφιαλτικό τοπίο για την υγεία, τη ζωή και την αξιοπρέπεια του λαού. Παρά τις ηρωικές προσπάθειες των υγειονομικών του ΕΣΥ έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ πληθαίνουν και ο αριθμός καθημερινών θανάτων παραμένει υψηλός. Κι όμως η κυβέρνησης της ΝΔ και του ακροδεξιού Υπουργού Πλεύρης  όχι μόνο δεν έχει λάβει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπισή της αλλά επιλέγει αλλοπρόσαλλα μέτρα, απαγορεύσεις και περιορισμούς δήθεν για τον περιορισμό της πανδημίας, επιμένει στην ατομική ευθύνη και τους διαχωρισμούς.

Read More