Αγωνιζόμαστε για την Αττική των πολλών

Διακήρυξη της Περιφερειακής Κίνησης

Θέσεις

Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα και θέματα που οφείλει να αντιμετωπίσει
σήμερα η Περιφέρεια Αττικής;