Αγωνιζόμαστε για την Αττική των πολλών

Διακήρυξη της Περιφερειακής Κίνησης