Θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για τη διαχείριση απορριμμάτων

Θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για τη διαχείριση απορριμμάτων

Η Φυλή ξεχείλισε. Είναι καζάνι που βράζει. Η Φυλή είναι η εικόνα της εγκατάλειψης και της σκληρής ταξικής πολιτικής που ασκούν εδώ και χρόνια οι διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής προς όφελος των εργολάβων.

Συνοπτικά οι θέσεις μας

Η πολιτική της αδιαφορίας για την πρόληψη, της πλήρους ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και της στοχευμένης υποβάθμισης συγκεκριμένων περιοχών, έχει οδηγήσει στη δημιουργία τεράστιων συγκεντρωτικών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που συνεπάγονται υψηλά κόστη και έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Αντί για βιώσιμες λύσεις, και τη στιγμή που ο ΧΥΤΑ Φυλής εξαντλείται το 2020, η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί νέο κύτταρο και επεκτείνει το ΕΜΑΚ Λιοσίων.

Αγωνιζόμαστε για την άμεση εφαρμογή μιας άλλης, βιώσιμης διαχείρισης. Να κλείσει τώρα το τερατούργημα της Φυλής οριστικά. Να μην συνεχιστούν οι νοσηρές πρακτικές με τη δημιουργία «νέας Φυλής» στο Γραμματικό ή αλλού.

Διεκδικούμε Περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων που θα στηρίζεται στην πρόληψη και την αποκέντρωση, με τη συνεργασία των Δήμων. Διεκδικούμε  υποδομές για την δραστική αύξηση της προδιαλογής, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης. Υποδομές διαχείρισης των υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των προς ταφή υπολειμμάτων μέσω διαχειριστικών ενοτήτων σε επίπεδο περιφερειών, ή όμορων δήμων.

Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο σύστημα υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης. Ανάκτηση των υπηρεσιών ανακύκλωσης στον έλεγχο και τη διαχείριση των Δήμων.