Θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για τα ζητήματα των ΑμεΑ

Θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για τα ζητήματα των ΑμεΑ

Προσβασιμότητα και οριζόντια διάχυση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές της Περιφέρειας

Αυτοδιοίκηση για τις ανάγκες της κοινωνίας σημαίνει Αυτοδιοίκηση για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

Οι μνημονιακές πολιτικές έχουν λεηλατήσει τους κοινωνικούς πόρους, δομές στήριξης και προγράμματα του κράτους και ιδιαίτερα της Αυτοδιοίκησης. Η Ανυπότακτη Αττική επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλατύ μέτωπο αντίστασης στην υποβάθμιση των κοινωνικών και προνοιακών παροχών.

Κρίσιμο τμήμα του τομέα της κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Αττικής είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και η επέκταση της προσβασιμότητας στο δημόσιο χώρο, σε υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά.

Είναι κρίσιμο να πάψουν οι δομές φροντίδας και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από προγράμματα ΕΣΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές βαφτίζονται «ωφελούμενοι», εργάζονται με 8μηνες συμβάσεις χαμηλά αμειβόμενοι και δεν μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες. Ομοίως, «ωφελούμενοι» χαρακτηρίζονται και τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αυτές τις δομές.

Στο πλαίσιο της παρατεταμένης λιτότητας, τα Κέντρα Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης (ΚΕ.ΚΥ.ΚΑμεΑ) εγκαταλείφθηκαν με την «αναμόρφωση» του τομέα της πρόνοιας από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις, για να ανθίσουν τα ιδιωτικά Κέντρα.

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ δεν είναι προνόμιο. Είναι υποχρέωση του κράτους και των ΟΤΑ με σκοπό την αποτροπή του αποκλεισμού πολιτών από τις υπηρεσίες και τα αγαθά που οφείλει το κράτος να διασφαλίζει. Γι’ αυτό πρέπει να έχει προτεραιότητα στον στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό.

Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να στηρίζει τις δομές για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών με αναπηρία. Ωστόσο, η υποχρηματοδότηση και η εγκατάλειψη των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής οδήγησαν στην αναίρεση ακόμη και υπαρχόντων υπηρεσιών και δομών. Το θεραπευτήριο της Νότιας Αττικής έκλεισε και οι γέροντες ανάπηροι μεταφέρθηκαν μακριά από το γνώριμο κοινωνικό τους περιβάλλον, ενάντια σε κάθε θεμελιώδη αρχή του αναπηρικού κινήματος.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες και τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται από το αναπηρικό αλλά και γονεϊκό κίνημα.

Αγωνιζόμαστε για ουσιαστική προσβασιμότητα των ΑμεΑ με την οριζόντια διάχυση της Αναπηρίας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης αλλά και ειδικότερα στην Περιφέρεια Αττικής για την οριζόντια διάχυση της Αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές της, για την αντιμετώπιση όλων των εμποδίων σε υγεία, εκπαίδευση, εργασία, πολιτισμό, αθλητισμό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον.

Η Ανυπότακτη Αττική διεκδικεί, στο πλευρό του αναπηρικού κινήματος:

Στελέχωση με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και γενναία χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας.

Εξασφάλιση της χρηματοδότησης από κεντρικούς πόρους των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και η μισθοδοσία των εργαζομένων σε αυτά σε μόνιμη βάση.

Χρηματοδότηση και στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης. Να πάψουν άτομα με αναπηρία να διαβιούν σε ιδρύματα και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας μέσα στην κοινότητα. Διασφάλιση της βιωσιμότητας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ και ΚΔΗΦ ΑμεΑ), των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.). Δημιουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΑΠΜΕΑ ή ΚΔΗΦ σε κάθε Κοινότητα.

Διεκδικούμε αύξηση της χρηματοδότησης του τομέα της Πρόνοιας, αύξηση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ -ΜΕΑ, των Κ.Η.Φ.Η. και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων σε όλες τις μονάδες του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, χρηματοδότηση δημιουργίας νέων ΣΥΔ.

Δημιουργία σε κάθε Δήμο Δομών Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Φροντίδας νέων γονέων παιδιών με αναπηρία.

Χρηματοδότηση των θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων, δομών μακροχρόνιας φροντίδας με παράλληλη εφαρμογή στρατηγική ένταξης των ατόμων στην κοινότητα με υπηρεσίες ατομικής φροντίδας προσλήψεις με εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Όχι στον εγκλεισμό σε ακατάλληλα νοσοκομειακά ιδρύματα.

Προσβασιμότητα παντού!

Εφαρμογή των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» κατ’ επιταγή του άρθρου 63 του ν.4488/2017 «Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές» σε όλα τα διοικητικά προϊόντα, περιβάλλοντα και υπηρεσίες όλων των επιπέδων και τομέων της Περιφέρειας Αττικής.

Τήρηση της υποχρέωσης συμπερίληψης τεχνικών προδιαγραφών για την προσβασιμότητα από τις δημόσιες υπηρεσίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και την αξιοποίηση προς τούτο του ελληνικού προτύπου 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία -Απαιτήσεις και συστάσεις».

Αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις παραλίες της Αττικής δίχως αποκλεισμούς με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο χώρο.

Εφαρμογή της αλυσίδας προσβασιμότητας, μέριμνα για την προσβασιμότητα σε κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.

Φροντίδα για τα παιδιά και τους νέους με αναπηρία

Προσβασιμότητα στην εκπαίδευση: Είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι όλα  τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι με αναπηρία και χρόνια πάθηση πηγαίνουν σε προσβάσιμα σχολεία, αρχής γενομένης από τον παιδικό σταθμό.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους πρέπει να μεριμνήσει για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων με στόχο την προώθηση της «εκπαίδευσης για όλους» (inclusive education).

Προσβασιμότητα στη γειτονιά και στην πόλη: Όλα τα παιδιά με αναπηρία να παραμένουν και να παίζουν στις γειτονιές τους- πλήρως προσβάσιμες, από το πεζοδρόμιο έως την παιδική χαρά, χωρίς κινδύνους και διαχωρισμούς. Παιδικές χαρές, πάρκα, παιδότοπους, σχολικές αυλές για όλους: λέμε βροντερό όχι στους διαχωρισμούς και στη γκετοποίηση των ξεχωριστών παιδικών χαρών.

Διεκδικούμε τη δημιουργία δημόσιων Δομών πρώιμης ανίχνευσης αναγκών και πρώιμης παρέμβασης/αποκατάστασης για παιδιά με αναπηρία μετα-βρεφικής ηλικία.

Μεταφορές

Αγωνιζόμαστε για ένα σοβαρό, αξιόπιστο και πλήρως προσβάσιμο σύστημα δημόσιων μεταφορών, που θα σέβεται το άτομο με αναπηρία, και θα αφορά όλα τα μέσα μεταφοράς σε όλη την Περιφέρεια. Προώθηση της Κάρτας Μετακίνησης ΑμεΑ καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Μέριμνα

Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πλέον ευάλωτων, των προσφύγων με αναπηρία, με ένταξή τους στη διαδικασία λήψης επιδόματος αναπηρίας, με ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στις σχολικές αίθουσες.

Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της ισότητας των γυναικών με αναπηρία/χρόνια πάθηση, που βιώνουν διπλή διάκριση φύλου και αναπηρίας, καθώς και την εφαρμογή μέτρων που θα διευκολύνουν τις ζωές των μητέρων παιδιών με αναπηρία.

Άσκηση δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Σε όλη την ΕΕ, και στην Ελλάδα, χιλιάδες άτομα με αναπηρία, είναι αποκλεισμένα από το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών διακριτικής μεταχείρισης. Είτε λόγω μη προσβάσιμων εκλογικών κέντρων, είτε λόγω μη προσβάσιμων τρόπων ψηφοφορίας, είτε λόγω στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης με τη χρήση νομικών μέσων (στερητική δικαστική συμπαράσταση). Διεκδικούμε προσβάσιμες εκλογές, ίσα δικαιώματα και αλλαγή συντηρητικών και παλαιωμένων νόμων που αναπαράγουν τις διακρίσεις και τον κοινωνικό ρατσισμό.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, η Ανυπότακτη Αττική προτάσσει και υποστηρίζει τους αγώνες του αναπηρικού κινήματος, που έχει τον πρώτο λόγο. Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους συλλόγους και τα σωματεία των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ατόμων με αναπηρία της Περιφέρειας Αττικής.