Σκανδαλώδης θετική εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την πλήρη παράδοση του Πειραιά στην COSCO

Σκανδαλώδης θετική εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την πλήρη παράδοση του Πειραιά στην COSCO

Με Εισήγησή της η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής προτείνει την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης 4/3 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του ΟΛΠ που αναφέρεται στο σύνολο των υφιστάμενων σήμερα δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων του λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ ΑΕ, ΣΕΠ ΑΕ), ενώ, επιπλέον, περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα καθώς και 3 επιλεγμένα νέα έργα του νέου Αναπτυξιακού Επενδυτικού Προγράμματος του οργανισμού.

Με την ΜΠΕ επιχειρείται να εγκριθούν, μεταξύ άλλων, δραστικές παρεμβάσεις στο λιμάνι όπως η επέκταση του λιμανιού της κρουαζιέρας (νότια επέκταση), η βυθοκόρηση του κεντρικού λιμένα, η Πρόσθετη Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου και νέες σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις όπως η επέκταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους).

Οι επεμβάσεις που εξετάζει η ΜΠΕ εκτείνονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά έως το Πέραμα και θα επηρεάσουν τον αστικό ιστό και την καθημερινότητα των πολιτών στο σύνολο των Δήμων που γειτνιάζουν με το λιμάνι. Το λιμάνι του Πειραιά και η γύρω ευρύτερη περιοχή είναι ήδη αρκετά επιβαρυμένη από το σύνολο των ρυπογόνων, οχληρών χρήσεων που έχουν συσσωρεύσει δυσβάσταχτες συνθήκες για τους κατοίκους.

Για τα υπό εξέταση έργα δεν έχει εγκριθεί, ούτε και έχει τεθεί προς διαβούλευση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προέβλεπε η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 8210/15/13/20-04-2013 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας ως διάγραμμα αλληλουχίας δράσεων και η οποία είναι αναγκαία για τη συνολική – ολιστική εξέταση των παρεμβάσεων και των επιπτώσεών τους.

Είναι ενδεικτικό ότι για την ΜΠΕ, που η διοίκηση Πατούλη θεωρεί επαρκή για να εγκρίνει την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση του λιμανιού, μαζικά πολίτες, τοπικοί φορείς, μέχρι και ο Δήμος Πειραιά, που μέχρι τώρα έχει συμφωνήσει σε όλα με την Cosco, αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι (Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Κορυδαλλού, Σαλαμίνας), έχουν καταθέσει σοβαρότατες αντιρρήσεις κατά των σχεδίων του Ο.Λ.Π. αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις της προς έγκριση ΜΠΕ.

Η ΜΠΕ που παρουσιάζει ο ΟΛΠ δεν μπορεί να εγκριθεί καθώς βρίθει αντιφάσεων και σκανδαλωδών ελλείψεων. Χαρακτηριστικά, εξετάζει όλες τις επιπτώσεις τμηματικά ανά έργο και όχι όπως όφειλε συνολικά, ως προς τις αθροιστικές δηλαδή σοβαρότατες επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι επεμβάσεις δεδομένης της υπάρχουσας επιβάρυνσης. Με το πρόσχημα ότι δεν είναι εφικτό να παρουσιαστούν εναλλακτικές λύσεις αφού τα ¾ των έργων έχουν ξεκινήσει,  δεν παρουσιάζονται εναλλακτικές λύσεις ακόμα και τμηματικές για τα νέα έργα.

Το σύνολο των φορέων που κατέθεσαν τις απόψεις τους έχουν επισημάνει τον πολλαπλασιασμό των προβλημάτων για τους πολίτες και το περιβάλλον που θα προκαλέσει η νέα δραστηριότητα που σχεδιάζει ο κινέζικος κολοσσός στο λιμάνι, όπως το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Πειραιά, την εκπομπή αέριων ρύπων από την παραλιμένια κυκλοφορία, την ακτοπλοΐα και την κρουαζιέρα, την ηχορύπανση και φωτορύπανση από τη λιμενική δραστηριότητα, τις αρνητικές επιπτώσεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση της παραλιμένιας ζώνης. Με τις σχεδιαζόμενες επεμβάσεις αποκόπτεται τελείως η πρόσβαση στη θάλασσα δημιουργώντας μια απέραντη ζώνη χιλιομέτρων χωρίς διέξοδο προς τη θάλασσα.

Το πολυδιαφημισμένο σχέδιο της επέκτασης της κρουαζιέρας από μόνο του είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για το περιβάλλον (χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο), θα οδηγήσει σε κυκλοφοριακό αδιέξοδο μία ήδη υπερεπιβαρημένη περιοχή και εντός των αμιγώς κατοικημένων περιοχών. Ακόμη και η ΜΠΕ ως προς το τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο που προκαλείται επαφίεται στη μελλοντική συμβολή των ΜΜΜ (!), δηλαδή προβάλλει αντί επιστημονικών δεδομένων μία ευχή για βελτίωση του προβλήματος! Εξάλλου, καμία βελτίωση δεν θα επιφέρει για την τοπική οικονομία και τους πολίτες δεδομένου του προσανατολισμού των δραστηριοτήτων της κρουαζιέρας τέτοιων μεγεθών σε παροχή υπηρεσιών all-inclusive.

Σημαντικές επιπτώσεις θα έχει, επίσης, το έργο της βυθοκόρησης για το οποίο σχεδιάζεται η απόρριψη των αδρανών υλικών στη θάλασσα του Σαρωνικού μεταξύ Αίγινας, Σαλαμίνας και Φλεβών. Με βάση τις παραδοχές της ίδιας της ΜΠΕ, από το έργο θα δημιουργηθεί μία τεράστια υποθαλάσσια «χωματερή» 300.000 κ.μ. κατ’ελάχιστον, που θα προκαλέσει ριζική αλλοίωση μορφολογίας βυθού και καταστροφή του υποθαλάσσιου οικοσυστήματος (χλωρίδας και ιχθυοπανίδας). Αλλά και ένας μεγάλος όγκος τοξικών ιζημάτων σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά πλήρωσης τσιμεντοκιβωτίων (caisson) για χρήση μπαζώματος σε νέες προβλήτες, χωρίς κανένα στοιχειώδη σχεδιασμό για τις μεθόδους και τις μονάδες αποξήρανσης των τοξικών υλικών.

Εξίσου προβληματική και ελλιπέστατη είναι η εκτίμηση της προκαλούμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ΜΠΕ. Είναι ενδεικτικό ότι και στο σημείο αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα που δεν καταμετρούν την επιβάρυνση από τις συνολικές χρήσεις. Αντί να χρησιμοποιηθούν μετρήσεις από τον σταθμό ελέγχου και μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που λειτουργεί ο ΟΛΠ, χρησιμοποιούνται ως βάση δεδομένων μετρήσεις αυθαίρετα επιλεγμένων και προκλητικά λίγων ημερομηνιών, που είναι αποτέλεσμα «κάποιων πηγών», «κάπου» κοντά στο λιμάνι, μετρήσεις που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε ένα τέτοιου μεγέθους έργο. Εξάλλου, όπως έχουν επισημάνει φορείς στις αντιρρήσεις τους, δεν προβλέπεται μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα για την πρόκληση καρκινογενέσεων, δεν χωροθετούνται σημεία μέτρησης, σταθερότητα μέτρησης και δεν προβλέπεται υποβολή ετήσιων εκθέσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης με γνωστοποίηση στο κοινό.

Είναι πρόδηλη η προσπάθεια της διοίκησης Πατούλη να παράσχει απλόχερη στήριξη στις κυβερνητικές υποσχέσεις προς τα αδηφάγα συμφέροντα του κινέζικού κολοσσού με κάθε κόστος. Κόστος βαρύ για τους κατοίκους και το περιβάλλον. Η εγκληματική προσκόλληση στα επιχειρηματικά συμφέροντα  έχει ήδη οδηγήσει την περιοχή του λιμανιού του Πειραιά σε ένα μη ανεκτό όριο επιβάρυνσης των κατοίκων και εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Δεν θα επιτρέψουμε την πλήρη παράδοση της ζωής των Πειραιωτών στην COSCO. Στηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων για το δικαίωμά τους στην ποιότητα ζωής, αέρα, φύσης και υπηρεσιών.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο και παντού θα αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε την συμβολή της Περιφέρειας Αττικής σε ένα ακόμη τερατούργημα σε βάρος του Πειραιά και των κατοίκων του.

Ανυπότακτη Αττική