Οι θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για την προστασία των ζώων και την διαχείριση των αδέσποτων

Οι θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για την προστασία των ζώων και την διαχείριση των αδέσποτων

Μια ακόμα όψη της υποβάθμισης του επιπέδου ζωής στον  ιστό του λεκανοπεδίου είναι και η  μη τήρηση των προβλεπόμενων νομικών διατάξεων για την διαχείριση της αστικής πανίδας αλλά και η γενικότερη αδιαφορία για την υιοθέτηση πολιτικών σε τοπικό επίπεδο που θα εγγυώνται την  αντιμετώπιση των ζώων με την απαραίτητη αξιοπρέπεια που αρμόζει σε κάθε έμβιο όν. είναι άλλωστε γνωστό ότι στο βωμό του κέδρους, και στην Αττική και αλλού, μεγάλες επιχειρήσεις και οικονομικά συμφέροντα συγκροτούνται γύρω από την εντατική κτηνοτροφία, όπου τα ζώα έχουν μια άθλια ζωή, από την ώρα που γεννιούνται μέχρι την θανάτωσή τους. Ταυτόχρονα, είναι εξίσου γνωστό ότι με τα «ερευνητικά» πειράματα, η πλειονότητα των οποίων είναι περιττά, τα πειραματόζωα υφίστανται ακραία σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια. Στην Ανυπότακτη Αττική, επειδή αναγνωρίζουμε ότι τα ζώα είναι όντα νοήμονα και συναισθανόμενα, θα αγωνιστούμε να εφαρμοστούν οι Νόμοι που στην  χώρα μας κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ζώων.

Για εμάς η Περιφέρεια οφείλει να αξιοποιήσει το σύνολο των δυνατοτήτων της και να ασκήσει κατά προτεραιότητα τις αρμοδιότητες που της παρέχει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Βασικός άξονας της πολιτικής μας είναι οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα που βρέθηκαν να ζουν στον δρόμο πεινασμένα και κυνηγημένα και η διευκόλυνση της διαδικασίας υιοθεσιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά, αναλαμβάνοντας και η ίδια πρωτοβουλίες, στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε συνεργασία με τους υπαγόμενους Δήμους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Αδέσποτων ζώων:

Α. Να συγκροτήσουν και να λειτουργούν  μια πενταμελή επιτροπή , όπως ορίζει ο Νόμος ,

Β. Να περισυλλέγουν  τα αδέσποτα της περιοχής  ευθύνης τους, να τα καταγράφουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να τα σημαίνουν με microchip ,να τα περιθάλπουν,  να τα εμβολιάζουν, να τα στειρώνουν και να φροντίζουν για την υιοθεσία τους και αν δεν υιοθετηθούν  να τα επανεντάσσουν στο χώρο που ζούσαν πριν την περισυλλογή τους.

Γ. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να έχουν χώρους προσωρινής φιλοξενίας τηρώντας  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  που θέτει ο Νόμος.

Επίσης καταθέτουμε δέσμη προτάσεων που αποτυπώνουν την αντίληψη μας για το ποια κατεύθυνση οφείλει να έχει η δράση της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στο ζήτημα :

1. Συμβολή από την Περιφέρεια, στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους,  με δημιουργία διαδημοτικών κτηνιατρείων και καταφυγίων. Άμεση πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων πού θα τα επανδρώσουν.

2. Απαγόρευση εισαγωγής ζώων για όσο διάστημα απαιτηθεί για να ελεγχθεί ο αριθμός και η ταυτοποίηση των αδέσποτων.

3. Συστηματικός έλεγχος των εκτροφέων στην Αττική ως προς τις συνθήκες αναπαραγωγής των ζώων και των συνθηκών στα  εκτροφεία τους.

4. Κίνητρα για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υιοθεσιών και από την Περιφέρεια.

5. Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου με συμπερίληψη αυστηρότερων διατάξεων για τα περιστατικά κακοποίησης ζώων, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνoυν  και τα ζώα εργασίας.

Για τους  σκοπούς αυτούς θα συνεργαστούμε στενά με τα Ζωοφιλικά σωματεία και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που είναι το θεσμικό όργανο το αρμόδιο να ελέγχει διοικητικά τους δήμους και να επιβάλλει πρόστιμα. Παράλληλα , θα ελέγχουμε την  αυστηρή τήρηση των Νόμων εκ μέρους  των Δήμων ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος για την Προστασία των Αδέσποτων ζώων, και θα καταθέτουμε υπ’ όψιν του εισαγγελέα τις παρανομίες που θα διαπιστώνουμε. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε, όσο είναι αυτό δυνατόν, μια καλύτερη ζωή και έναν αξιοπρεπή θάνατο  για τα ζώα που βρέθηκαν να ζουν στον δρόμο πεινασμένα και κυνηγημένα , όχι από επιλογή τους , αλλά εξαιτίας  της  ανεύθυνης στάσης κάποιων ανθρώπων .

Δεν λησμονούμε, τέλος, πως κρίσιμη είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ζωοφιλίας ειδικά στη νέα γενιά  ώστε να αλλάξει συνολικά η αντίληψη για την αντιμετώπιση των ζώων στα αστικά κέντρα. Η κατάθεση  επεξεργασμένων προτάσεων  που θα οδηγήσουν σε εκτεταμένες καμπάνιες ενημέρωσης των πολιτών είναι απαραίτητη και οι περιφερειακοί πόροι θα μπορούσαν να εγγυηθούν το εύρος αυτής της εκστρατείας της ενημέρωσης.