Η Μαριάνα Τσίχλη στο One Channel: Η Αριστερά πρέπει να συγκροτήσει ενιαίο μέτωπο

Η Μαριάνα Τσίχλη στο One Channel: Η Αριστερά πρέπει να συγκροτήσει ενιαίο μέτωπο