Η ζωή στην Αττική σε αριθμούς

Η ζωή στην Αττική σε αριθμούς

Μια Περιφέρεια που στενάζει από τη μνημονιακή λιτότητα, τις ανισότητες και την εγκατάλειψη.

Αττική, η μισή Ελλάδα

Στην Περιφέρεια Αττικής ζει το 45% του πληθυσμού της χώρας

  • Ανεργία

Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται επίσημα ανεργία 19,9%

Τουλάχιστον 342.200 άνεργοι συμπολίτες μας.

Σε μια δεκαετία (2008-2018) η ανεργία στην Περιφέρεια Αττικής αυξήθηκε με ρυθμό 10,4%.

  • Υποαπασχόληση – ελαστική εργασία

Μεταξύ των ετών 2008 και 2017 το ποσοστό των νοικοκυριών με μέλη που εργάστηκαν κάτω από το 20% της συνήθους απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος στην Αττική αυξήθηκε από  8,1% σε 15,5%.

  • 20,1% των κατοίκων της Αττικής ζει στη φτώχεια, με στέρηση των βασικών αγαθών
  • 31,1% του πληθυσμού της Αττικής βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
  • Αστεγία – στεγαστική επισφάλεια

Το 69% των αστέγων της Ελλάδας ζει στην Αττική.

Το 47% των αστέγων οδηγήθηκαν στην απώλεια στέγης λόγω απώλειας των εργασίας τους.

  • Αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο: πόλεις αβίωτες χωρίς πράσινο

Στην Αττική η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο ανέρχεται σε 2,5 μ2/κάτοικο.

Στο Δήμο της Αθήνας αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο μόλις 0,96 μ2 πρασίνου/κάτοικο, το Δήμο του Πειραιά μόλις 1,56 μ2 πρασίνου/κάτοικο.

Η νομοθεσία και τα διεθνή πολεοδομικά πρότυπα προβλέπουν τουλάχιστον 8 με 9 μ2 πρασίνου/κάτοικο.

  • Διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

Σήμερα, το 98% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Αττικής οδηγούνται στη Δυτική Αττική.

Από αυτά, το 95,5% οδηγείται στην εγκατάσταση της Φυλής και το 88% καταλήγει στο χώρο ταφής (ΧΥΤΑ).

Αυτή η επικίνδυνη και αναποτελεσματική διαχείριση κοστίζει πανάκριβα: 45 ευρώ/τόνο, μέγεθος διπλάσιο από το κόστος διαχείρισης στις άλλες περιφέρειες.

Να μη συνηθίσουμε στην λιτότητα και την εγκατάλειψη της κοινωνίας.

Αυτή η πραγματικότητα για τους κατοίκους της Αττικής έχει αιτία και πολιτικούς υπευθύνους. Είναι το αποτέλεσμα των χρόνιων μνημονιακών πολιτικών της λιτότητας που έχουν εξαντλήσει την κοινωνία και έχουν οδηγήσει τα πιο αδύναμα στρώματα στην φτώχεια, την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό.

Αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση και επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών πόρων των Ο.Τ.Α., που καταπατήθηκαν στο όνομα της αποπληρωμής του ληστρικού χρέους και την εξόδου από την κρίση μόνο για τους έχοντες.

Δημιουργούμε ένα ισχυρό μέτωπο για μια Αττική των ανθρώπων της

Των νέων, των άνεργων, των γυναικών, των εργαζομένων, των αποκλεισμένων.

Στηρίζουμε ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ!