Πεδίο του Άρεως – Ανοιχτός πνεύμονας ζωής για τους πολίτες!

Πεδίο του Άρεως – Ανοιχτός πνεύμονας ζωής για τους πολίτες!

Το Πεδίο του Άρεως είναι ένας από τους τρεις πνεύμονες του κέντρου της Αθήνας, και ο μοναδικός στο πιο πυκνοκατοικημένο τμήμα της.

Η Περιφερειακή Αρχή της Δούρου, στην αρμοδιότητα της οποία ανήκει η διαχείριση του Πεδίου του Άρεως, αποκαλύπτει και σε αυτήν την περίπτωση τις προτεραιότητές της: αφενός εγκατάλειψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για την αξιοποίηση του πάρκου προς όφελος των πολιτών, αφετέρου εκχώρηση σε ιδιώτες σημαντικών εγκαταστάσεών του προκειμένου αυτοί να αποκομίζουν κέρδος.

Το «ΑΛΣΟΣ» (πρώην «Οικονομίδη»), που έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτη επιχειρηματία για να το εκμεταλλεύεται ως μουσική σκηνή, έχει πλέον με την ανοχή και τη στήριξη της Περιφέρειας αποκλειστεί με μάντρα ύψους 2,5 μέτρων. Ο χώρος έχει τσιμεντοποιηθεί περί τα 3 στρέμματα στον περιβάλλοντα χώρο, έχουν στηθεί λυόμενες εγκαταστάσεις μεγάλου όγκου, και φυσικά έχει αποκλειστεί εντελώς από το υπόλοιπο πάρκο.

Ταυτόχρονα, όλα το υπόλοιπο πάρκο εγκαταλείπεται στην τύχη του, είτε από την άποψη της συντήρησης, του φωτισμού, καθαριότητας, φύλαξης, είτε από δραστηριότητες που να τον διατηρούν ζωντανό. Συνεπώς, ούτε καν τα μισθώματα της παραχώρησης των εγκαταστάσεων δεν αξιοποιούνται για την φροντίδα του πάρκου.

Είναι προφανές ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν δείχνει απολύτως κανένα  ενδιαφέρον για την αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως, το άνοιγμά του στους πολίτες της Αθήνας, την αξιοποίηση των εγκαταστάσεών του για την ψυχαγωγία, για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Δεν βρίσκεται μάλλον, στις προτεραιότητες της Παράταξης Δούρου που είναι, αντιθέτως, «δραστήρια» στη χρηματοδότηση φαραωνικών έργων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Χρόνια τώρα το Πεδίο του Άρεως βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολιτικής, εγκατάλειψης και κατάληψης των  δημόσιων  χώρων από ιδιωτικά συμφέροντα και του αποκλεισμού των κατοίκων από τους ελεύθερους χώρους. Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική υποβάθμισης των ζωτικών δημόσιων χώρων που αξιοποιείται υποκριτικά για την ενίσχυση ιδεολογημάτων συντήρησης και της καταστολής.  

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των πολιτών στον τελευταίο πνεύμονα πρασίνου στην Αθήνα.

Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ απαιτεί και θα διεκδικήσει μαζί με τους πολίτες της Αθήνας, τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες υπεράσπισης του Πεδίου του Άρεως τα αυτονόητα για μια σύγχρονη πόλη:

  • Πάρκο δημόσιο, ανοιχτό σε όλους.
  • Φωτισμός, καθαριότητα, φροντίδα του πρασίνου, 24ωρη φύλαξη, αποκατάσταση όλων των ζημιών και πρόχειρων εγκαταστάσεων.
  • Πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητισμός,  ζωντάνια στο πάρκο.
  • Αξιοποίηση των μισθωμάτων για το ίδιο το Πεδίο του Άρεως