Τσίφτης Ευστάθιος

Τσίφτης Ευστάθιος

Ασφαλιστής, πρώην Δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου