Τσάγκα Τάνια (Σουλτάνα)

Τσάγκα Τάνια (Σουλτάνα)

Συνταξιούχος ΟΤΕ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και  ζει πολλά χρόνια στον Χολαργό. 

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΤΕ και ήταν μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Πληροφορικής ΟΤΕ και αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ. Είναι πρώην συνδικαλίστρια ΟΤΕ.

Έχει ενεργοποιηθεί για πολλά χρόνια στους Συλλόγους Γονέων, στην Ένωση Γονέων Παπάγου – Χολαργού, στην Ομοσπονδία Γονέων και στο παρελθόν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Έχει ασχοληθεί με διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Είναι μέλος της ΛΑΕ από την ίδρυσή της.