Θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για τη διαχείριση των ρεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία

Θέσεις της Ανυπότακτης Αττικής για τη διαχείριση των ρεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία

Η Ανυπότακτη Αττική αγωνίζεται, στο πλάι των κατοίκων για μια άλλη, φιλική προς το περιβάλλον, αντιπλημμυρική προστασία. Η αντιπλημμυρική προστασία πρέπει να αποσυνδεθεί από τα συμφέροντα των εργολάβων και τις χρόνιες αντιπεριβαλλοντικές λογικές που εφαρμόζει η Περιφέρεια Αττικής. Ο εγκιβωτισμός, το μπάζωμα και το τσιμέντωμα των ρεμάτων αυξάνουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων πλημμυρών, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα των ρεμάτων.

Στηρίζουμε μια αποτελεσματική και μακρόπνοη αντιπλημμυρική προστασία που δεν θα ζημιώνει το Δημόσιο και θα σέβεται το περιβάλλον και τη φύση. Στηρίζουμε την αντιπλημμυρική λογική της ανάδειξης  των ρεμάτων και του φυσικού σχηματισμού τους (daylighting), που προστατεύει τα οικοσυστήματα και εξασφαλίζει ανοιχτά και ασφαλή ρέματα, φυσικούς πνεύμονες στις πόλεις, πράσινο και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.

Στηρίζουμε τους αγώνες των κατοίκων για τη διάσωση των ρεμάτων, όπως για τα ρέματα του Ποδονίφτη, της Πικροδάφνης, της Ραφήνας. Επιδιώκουμε ένα πλατύ, αγωνιστικό μέτωπο πρωτοβουλιών κατοίκων, επιστημονικών και περιβαλλοντολογικών συλλόγων και αγωνιστικών κινήσεων στην Αττική.