Συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου Νίκου Σακούτη για τον Δήμο Πετρούπολης με την “Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση – πολιτών Πετρούπολης”

Συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου Νίκου Σακούτη για τον Δήμο Πετρούπολης με την “Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση – πολιτών Πετρούπολης”