Συνέντευξη του Γιώργου Οικονόμου υποψήφιου Δημάρχου Νέας Σμύρνης με τη “Ανατροπή στην Πόλη-Δημοτική Κίνηση Νέας Σμύρνης”

Συνέντευξη του Γιώργου Οικονόμου υποψήφιου Δημάρχου Νέας Σμύρνης με τη “Ανατροπή στην Πόλη-Δημοτική Κίνηση Νέας Σμύρνης”

1.Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι άξονες του προγράμματός σας στις αυτοδιοικητικές εκλογές;

Η αύξηση των πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση, η κατάργηση του
παρατηρητηρίου προϋπολογισμού, η διαφάνεια στη χρήση των όρων.
Μία δημοτική αρχή που κεντρικό της μέλημα είναι τα σοβαρά κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα του πολίτη, η προστασία της πρώτης του κατοικίας,
το δικαίωμά του σε ρεύμα και νερό.
Η συμμετοχή των δημοτών στη λήψη των αποφάσεων.
Η αναβάθμιση και ανάπλαση των συνοικιών.
 Η διαχείριση των απορριμμάτων ώστε η μεγαλύτερη ποσότητά τους να
ανακυκλώνεται, να επαναχρησιμοποιείται
και τελικά να εξασφαλίζονται πόροι για το Δήμο,
Ουσιαστική και δημόσια δωρεάν παιδεία με σχολεία πλήρη σε εκπαιδευτικό
και βοηθητικό προσωπικό
Η πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου
Ένας Δήμος φιλικός προς τον πολίτη.

2.Πιστεύετε ότι μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να εφαρμόζει μια διαφορετική πολιτική από αυτήν της κεντρικής κυβέρνησης στο σημερινό πλαίσιο αυξημένου οικονομικού ελέγχου των ΟΤΑ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο θα ήταν η μαζική καταγγελία αλλά
και η κινηματική εξέγερση των δημοτών πολλών ή μάλλον των περισσότερων
δήμων προκειμένου να επιστραφούν οι περικοπέντες ΚΑΠ, να μην
εφαρμοσθεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, να
μην αυξηθούν τα ανταποδοτικά τέλη.  Η διαχείριση εντός των πλαισίων του
επιβαλλόμενου από το παρατηρητήριο προυπολογισμού μικρά και ασφυκτικά
πλαίσια θα έδινε για άσκηση διαφορετικής πολιτικής.

3.Ποια θα κρίνατε ως αναγκαία χαρακτηριστικά της παρέμβασης της αριστεράς στην Αυτοδιοίκηση;

Πρωτίστως η αριστερά οφείλει να παρεμβαίνει στην άσκηση κοινωνικής
πολιτικής εκ μέρους των Δήμων, ώστε να κοινωνικά δικαιώματα και οι
κοινωνικές ανάγκες να ικανοποιούνται για το σύνολο των Δημοτών. Αυτό
όμως δεν είναι μόνο ζήτημα θεσμικής παρέμβασης στο δημοτικό συμβούλιο,
αλλά είναι κυρίως ζήτημα ενίσχυσης κινημάτων όπως λόγου χάριν του
κινήματος κατά των πλειστηριασμών και των εξώσεων ή των αποκοπών
ρεύματος και νερού.

4.Θεωρείτε σημαντική τη συγκρότηση σχημάτων και παρεμβάσεων στην αυτοδιοίκηση για τη συνολική υπόθεση της ενότητας της αριστεράς και της ανασυγκρότησης του κοινωνικού κινήματος;

Όχι μόνο σημαντική, είναι απαραίτητη η συγκρότηση τέτοιων σχημάτων και
παρεμβάσεων. Μόνο έτσι η αριστερά θα αποκτήσει διείσδυση στους ταξικούς
χώρους που μπορεί να εκφράσει και μόνο έτσι το ιδεολογικό περιεχόμενο των
συλλογικοτήτων της, με τις οποίες διαφορές τους, θα μπορούσε να
αντιστοιχηθεί με τις ταξικές ιδιότητες της πλειοψηφίας του εργαζόμενου λαού,
βασικές προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη μου, ανάπτυξης μαζικού κοινωνικού
κινήματος.

5.Ποια είναι τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στο Δήμο σας;

Θα έλεγα ότι η εγκατάλειψη των συνοικιών και η καθημερινότητα, με τα
αφανή σήματα κυκλοφορίας, με τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια, με τον μη
ικανοποιητικό φωτισμό των δρόμων είναι θέματα προς άμεση αντιμετώπιση.
Τα έργα βιτρίνας και τα φαραωνικά, όπως το γήπεδο της οδού Αρτάκης, με
χορηγία της Περιφέρειας, χρειάζονται και αυτά άμεση και κινηματική
αντιμετώπιση. Όπως επίσης και το πρόβλημα του κλεισίματος των μικρών
επιχειρήσεων των συνοικιών (π.χ. Άνω Νέα Σμύρνη), λόγω των μνημονίων
και της λιτότητας, που οδηγεί ένα μέρος των συμπολιτών μας στην ανεργία.
Και βέβαια της μαζικής συμμετοχής των δημοτών στην λήψη των
αποφάσεων. Μεγάλο ζητούμενο και μεγάλη επιδίωξη για την παράταξή μας.