Συνέντευξη της Λαγδά Δέσποινας υποψήφιας Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού με τις “Ανυπότακτες Γειτονιές Δάφνης-Υμηττού”

Συνέντευξη της Λαγδά Δέσποινας υποψήφιας Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού με τις “Ανυπότακτες Γειτονιές Δάφνης-Υμηττού”

Οι κάτοικοι στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι κάτοικοι της Αττικής. Είναι άνθρωποι που από τις μνημονιακές πολιτικές έχουν μείνει άνεργοι, έχουν χάσει τα σπίτια τους γιατί ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού έχει δεσμεύσει λογαριασμούς για χρέη άνω των 400 ευρώ στο Δήμο και αντιμετωπίζουν την έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων. Μόνο μέσα από την ανάδειξη των ριζοσπαστικών δυνάμεων της αριστεράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να υλοποιηθεί μια άλλη κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Αττικής.