Οι εργαζόμενοι δεν είναι μέτοχοι στα κέρδη. Γιατί να είναι μέτοχοι στην κρίση;

Οι εργαζόμενοι δεν είναι μέτοχοι στα κέρδη. Γιατί να είναι μέτοχοι στην κρίση;

Η κυβέρνηση αφήνει στο έλεος της εργοδοτικής αυθαιρεσίας  δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενων δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες τους να τους επιβάλουν εκ περιτροπής εργασία χωρίς καμία πρόβλεψη για τη διασφάλιση των αποδοχών τους, δηλαδή με ελευθερία για μονομερή μείωσή τους στο 50%.

Συγκεκριμένα, με την ΠΝΠ της 20.03.2020 προβλέφθηκε η δυνατότητα «λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας». Προβλέπεται ότι: «1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του

Είναι δε εμφανής η απουσία κάθε μέτρου προστασίας για τους εργαζόμενους που εξαναγκάζονται σε μετατροπή των συμβάσεων τους. Εποχικοί εργαζόμενοι, μερικώς απασχολούμενοι, αδήλωτοι, είτε χάνουν τη δουλειά τους χωρίς αυτό να φαίνεται κάπου, είτε αλλάζουν ριζικά οι εργασιακές τους σχέσεις χωρίς καμία προστασία από τα το κράτος. Η κυριαρχία των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων οδηγεί  χιλιάδες εργαζόμενων αντιμέτωπους  με την κατακόρυφη συρρίκνωση των μισθών και των μεροκάματων τους. Για αυτό το πολυάριθμο τμήμα των εργαζομένων, δεν προβλέπεται καμία απολύτως στήριξη. Θα αναγκάζονται να δουλεύουν με τους νέους όρους που τυχόν επιβάλει η εργοδοσία, υπό την καθοδήγηση  της κυβέρνησης.

Έπειτα, είναι απορίας άξιο τι εννοεί η κυβέρνηση προσωπικό «ασφαλείας». Ασφάλεια των ανθρώπων από τη μετάδοση και διασπορά του ιού ή ασφάλεια της κερδοφορίας του εργοδότη από τη μη διακοπή της παραγωγής ;

Το κράτος πρέπει να δεσμεύσει κονδύλια  οικονομικής στήριξης του λαού, επαρκή και αξιοπρεπή σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Αντί γι’ αυτό, δεσμεύει χρήματα «αποζημίωσης» για τους κλινικάρχες (βλ. χορήγηση 30.200.000€ του ΕΟΠΠΥ σε ιδιωτικές κλινικές) και σηκώνει επετειακά F-16.