Μερτινός Νίκος

Μερτινός Νίκος

Συνταξιούχος έμπορος

Με μεγάλη παρουσία στους Συλλόγους Επαγγελματοβιοτεχνών.