Λεκάτης Nίκος

Λεκάτης Nίκος

Συνταξιούχος εργαζόμενος στο Ταμείο Υγείας Ε.Τ.

Γεννήθηκα στη Νίκαια Πειραιά. Από νέος στους κοινωνικούς αγώνες και στο συνδικαλισμό στον τραπεζικό χώρο ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.