Γερούλη Σεβαστή

Γερούλη Σεβαστή

Εργαζόμενη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά στο τμήμα Οικονομικών και Στατιστικής. Επίσης, πτυχιούχος της Δραματικής Σχολής “ΠΕΡΙΑΚΤΟΣ” του Βασίλη Ρίτσου. Εργάσθηκα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Δραστηριοποιήθηκα σε Συλλόγους για τα Δικαιώματα των Γυναικών, στο συνδικαλισμό των εργαζομένων και σε κινήματα για τα προβλήματα των πολλών.