Χαιρέτη Κατερίνα

Χαιρέτη Κατερίνα

Συνταξιούχος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι και το 2020, χρονιά που συνταξιοδοτήθηκε. Μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού, του ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά και στη συνέχεια μέλος της Ανανεωτικής και Οικολογικής Αριστεράς μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν αποστασιοποιήθηκε από την κομματική ένταξη για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στα κοινωνικά κινήματα και, κυρίως, στο κίνημα κατά των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων. Δραστηριοποιήθηκε στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Καισαριανής από την ημέρα που δημιουργήθηκε και μέχρις ότου ολοκληρώθηκε ο κύκλος του. Σήμερα δραστηριοποιείται στο κίνημα για την από κοινού και εξίσου ανατροφή των παιδιών και από τους δύο γονείς. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και μέλος της Λαϊκής Ενότητας από τον Αύγουστο του 2015. Μέλος της Ανυπότακτης Αττικής.