Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε!

Μετά την υιοθέτηση από την Κυβέρνηση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2020-2023, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν χάσει κάθε ουσιαστική αυτοτέλεια στην κατάρτιση των προϋπολογισμών τους. Πέραν, λοιπόν, του ότι η Περιφέρεια Αττικής παρέδωσε το 2015 περί τα 340 εκ. ευρώ για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, είναι δεσμευμένη όχι απλά να παρουσιάζει πλεονάσματα, αλλά και να τα παραδίδει και αυτά προς διευκόλυνση της Κυβέρνησης.

Επιπλέον, η ριζική μείωση της χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημόσιων επενδύσεων, καταλήγει στην εξάρτηση της αυτοδιοίκησης από τα ΕΣΠΑ και τα προγράμματα της Ε.Ε., τα οποία θέτουν συγκεκριμένο πλαίσιο και περιορισμούς. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η χρηματοδότηση συνδέεται με την «ανταποδοτικότητα», τα κριτήρια της ιδιωτικής οικονομίας, τις υποχρεώσεις εφαρμογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Κάθε τι μη ανταποδοτικό οικονομικά, όπως λόγου χάρη μορφές κοινωνικών παροχών ή δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας, αθλητισμού, αναψυχής για τους πολίτες, καθίσταται εκ των προτέρων «αδύνατο», αφού ούτε εξοικονομεί ούτε αποφέρει κέρδος για την Περιφέρεια.

Στο σύνολό της, η οικονομική πολιτική της απερχόμενης περιφερειακής Αρχής διέπεται από δύο βασικές αρχές που δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με τις ανάγκες των 4,5 εκατομμυρίων πολιτών της Αττικής. Χρηματοδοτεί επιχειρηματίες για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και έργα που πολύ περισσότερο ωφελούν επιχειρηματικούς ομίλους παρά τον πληθυσμό των περιοχών που αφορούν.

Την ίδια στιγμή η Αττική αντί να προστατεύεται από φυσικές καταστροφές, αντί να βελτιώνονται οι μακροπρόθεσμες συνθήκες διαβίωσης σε αυτή, γεμίζει τσιμέντα, γεμίζει στάδια και malls, γεμίζει βιομηχανικά πάρκα, γεμίζει προβλήτες, διυλιστήρια και μαρίνες. Οι κοινωνικές ανάγκες, η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η πρόνοια για τα παιδιά, τους νέους, τους ηλικιωμένους, η δημόσια υγεία, ο λαϊκός αθλητισμός και πολιτισμός, η εργασία τίθενται σε δεύτερο και τρίτο πλάνο.

Προκειμένου να εξυπηρετεί η οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ τις ανάγκες της κοινωνίας είναι αναγκαίο να αγωνιστούμε για να καταργηθούν οι μνημονιακές ρυθμίσεις των «Καλλικράτη» και «Κλεισθένη».

Διεκδικούμε:

Απρόσκοπτη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων και η αποκατάσταση των θεσμικών αναιρέσεων και υφαρπαγών (ΠΟΕ, Τέλος Παρεπιδημούντων κλπ.).

Κατάργηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου ΟΤΑ.

Απλοποίηση και ουσιαστικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας με στόχο την πραγματική πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής και του πελατειακού κράτους.

Ρητή αποτύπωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό των εσόδων και δαπανών των ΟΤΑ που θα συνοδεύεται από μία γενναία και δημοκρατική φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

Διεκδίκηση από την Περιφέρεια χρηματοδότησης και ανακατανομής των δημοσίων πόρων και δαπανών για την εγκαθίδρυση ενός προστατευτικού της κοινωνίας ρόλου της Περιφέρειας.

Κοινωνικό έλεγχο στην κατάρτιση και τον απολογισμό του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.