Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε!

Η πολιτεία, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ακολουθούν εδώ και χρόνια μια εγκληματική και επικίνδυνη πολιτική διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που βασίζεται στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης, με όχημα μακροχρόνιες συμβάσεις ΣΔΙΤ.

Η πολιτική της αδιαφορίας για την πρόληψη και της στοχευμένης υποβάθμισης συγκεκριμένων περιοχών, έχει οδηγήσει στη δημιουργία τεράστιων συγκεντρωτικών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που συνεπάγονται υψηλά κόστη και έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η επιμονή στη διατήρηση του μεγαλύτερου ποσοστού των αποβλήτων σε σύμμεικτη μορφή, η λογική της συγκέντρωσης της διαχείρισής τους σε τεράστιες μονάδες και ο προσανατολισμός στην ενεργειακή «αξιοποίηση» και την καύση αποτελούν ένα σημαντικό δώρο στα εργολαβικά επιχειρηματικά συμφέροντα αφού αυξάνουν το μερίδιο διαχείρισης απορριμμάτων που περνά στα χέρια τους. Ταυτόχρονα αυξάνουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους πρόκλησης ανεξέλεγκτων μολύνσεων. Κυρίως, όμως, είναι δείκτης της αδιαφορίας για τις επιπτώσεις των τερατωδών εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων στην ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων των περιοχών που βρίσκονται.

Το τερατούργημα της Φυλής, τα σχέδια για την Κερατέα και το Γραμματικό αποκαλύπτουν ότι δεν διστάζουν να θάψουν στα σκουπίδια την ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων ολόκληρων περιοχών, για μια προσωρινή λύση που διαιωνίζει το πρόβλημα. Ακόμη και το ήδη υπάρχον σύστημα ανακύκλωσης στις αστικές περιοχές όπως στην Αττική είναι εντελώς ανεπαρκές και λειτουργεί με αξιοσημείωτη αδιαφάνεια. Ακόμη και ο σχεδιασμός χωροθέτησης και τρόπου λειτουργίας Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) αγνοεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (όπως ο κίνδυνος μόλυνσης του του ρέματος Ραφήνας ή του Ευβοϊκού) ή σε χώρους αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής σημασίας.

Αυτό το σύστημα δεν δουλεύει και πρέπει να σταματήσει. Δεν δεχόμαστε να θάβονται ολόκληρες περιοχές της Αττικής στα σκουπίδια προς όφελος της τουριστικής και επενδυτικής αξιοποίησης άλλων. Αυτή η ανισόμετρη «ευαισθησία» που καθιστά ολόκληρες περιοχές τον υποδοχέα των σκουπιδιών ολόκληρης της Αττικής, αναπαράγει ένα ξεπερασμένο, παράλογο, κοστοβόρο και αντικοινωνικό μοντέλο, και παραβιάζει τα δικαιώματα των κατοίκων των περιοχών αυτών να απολαύσουν ζωή με ποιότητα και ασφάλεια για την υγεία τους.

Βασικοί άξονες ενός άλλου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων είναι η πρόληψη και η αποκέντρωση.

Διεκδικούμε:

Ακύρωση και αποτροπή ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ΣΔΙΤ.

Προδιαλογή στην πηγή- ανάκτηση- δραστική μείωση των σύμμεικτων

Όχι στην επέκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Φυλής με σκοπό εν τέλει το κλείσιμο της φαραωνικής εγκατάστασης – Όχι στην δημιουργία συγκεντρωμένης εγκατάστασης ΧΥΤΥ στο Γραμματικό.

Ένταξη του ΟΕΔΑ Φυλής και της ευρύτερης περιοχής σε άμεσο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης – αποκατάστασης.

Σχεδιασμός για μικρές τοπικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης- ίση κατανομή των βαρών- Ανώτατα όρια στην υποδοχή απορριμμάτων

Δημόσιος έλεγχος των υπηρεσιών ανακύκλωσης

Δημόσιες εγκαταστάσεις διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας ή μεγάλων ομάδων δήμων με μονάδες ΧΥΤΥ μη επικίνδυνων αποβλήτων ή και εγκατάσταση διαχωρισμού – επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων

Δημόσιες εγκαταστάσεις διαπεριφερειακού επιπέδου προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων και νοσοκομειακών αποβλήτων